Skip to main content

Op maandag 26 juni 2017 vindt de Jaarconferentie Techniekpact 2017 plaats in Studio21 in Hilversum. Daar kijken betrokkenen voorbij 2020 naar de wereld van technologie. Nederland telt mee in de wereld. Als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek behoort Nederland internationaal gezien nog steeds tot de top. Die positie hebben we te danken aan onze goed opgeleide beroepsbevolking. Maar… willen we blijven meedoen in de top, dan vraagt dat om voldoende slimme en vakbekwame technici. Want techniek is de grootste motor va onze economische welvaart. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassingen van techniek in niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe. Ondanks alle inzet sinds de ondertekening van het Techniekpact in mei 2013 blijft de inzet op de doorstroom van technici vanuit het onderwijs naar de technische arbeidsmarkt én op het behoud van technisch talent (van vakmensen op de werkvloer) onverminderd van groot belang. Nog steeds zijn bepaalde vacatures in de techniek moeilijk vervulbaar. Als ambassadeur van het Techniekpact tracht André jeugd te enthousiasmeren voor techniek.