Skip to main content

Bestuursverslag over 2021

Nadat het jaar 2020 volop in het teken stond van de coronapandemie die niet alleen ons land maar de hele wereld op de kop zette, bleef 2021 een jaar waarin beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, een stempel werd gedrukt op de uitvoering van fysieke activiteiten.

Ondanks de beperkingen die dat meebracht om met elkaar in contact te treden, bleef André zich inzetten om zijn missie uit te dragen via campagnes voor goede doelen en online sessies en, wanneer de omstandigheden dat toelieten, met fysieke activiteiten. Een aantal daarvan treft u aan onder ‘activiteiten’. André blijft zich onverminderd inzetten om jong en oud te inspireren voor het behoud van onze planeet. 

Download jaarrekeningDownload beleidsplan