Binnen de André Kuipers Stichting is de Space4Kids Club opgericht. Dit fonds heeft een educatieve doelstelling. Goed onderwijs en kennis over de conditie van de aarde zijn van groot belang om beter te kunnen zorgen voor onze planeet. Daarnaast is goed onderwijs ook essentieel voor het individu zelf en de maatschappij waarin hij of zij leeft.

Kinderen zijn van nature leergierig. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als basisscholieren kennismaken met wetenschap en techniek en daar plezier aan beleven, zij op latere leeftijd eerder geneigd zijn om een technische of wetenschappelijke opleiding te kiezen.

De Spac4Kids Club beoogt met haar activiteiten een actieve bijdrage te leveren aan de missie van André Kuipers, namelijk het enthousiasmeren van de jonge generatie voor de duurzaamheid van onze planeet, de ontwikkeling van de wetenschap en een goede toekomst voor iedereen.

De Space4Kids Club zet zich in 2018 in voor de ontwikkeling van gratis lespakketten voor alle basisscholen in Nederland en de ontwikkeling van een online platform waar scholen terecht kunnen met vragen over ruimtevaart, wetenschap, technieken duurzaamheid.

De Space4Kids Club is via André zijn ambassadeurschap verbonden aan:

  • Techniekpact
  • Weekend van de Wetenschap 2017 en 2018
  • Internationale Jeugd Olympiade IJSO-2017

Een deel van de opbrengsten vanuit kinderprojecten als ‘André het astronautje’ en ‘Astro André’ komen ten gunste van deze Club.