Skip to main content

Bestuursverslag over 2022

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022, waardoor gelukkig weer de mogelijkheid ontstond om weer fysieke activiteiten te ontplooien. Een aantal daarvan treft u aan onder ‘activiteiten’. 

Onze aarde is een unieke planeet die alle mensen, dieren en planten met elkaar delen. Sinds André’s terugkeer uit de ruimte wil hij mensen, jong en oud, inspireren met zijn ervaringen. Als ambassadeur van SpaceBuzz, het Wereld Natuur Fonds, het Rode Kruis en het Techniekpact vraagt hij aandacht voor onze mooie maar kwetsbare aarde. Ook wil hij zo veel mogelijk mensen enthousiast maken voor duurzaamheid, wetenschap en techniek. Deze vormen uiteindelijk de sleutel tot een evenwichtig samenleven met de natuur, wat de aarde weer voldoende tijd geeft om te herstellen. 

Download jaarrekeningDownload beleidsplan