Skip to main content

Donaties

Het bestuur en de organisatie van de André Kuipers Stichting bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor de statutaire doelstellingen.

Het bestuur bestaat uit de heren Anne Cor Groeneveld (voorzitter) en Marc Pieters (secretaris) en mevrouw Helen Kuipers-Conijn (penningmeester).

André Kuipers is aan de stichting verbonden als adviseur en ambassadeur.

De Stichting besteedt administratie en accountancy uit aan een accountantskantoor.

De Stichting verwerft haar middelen door donaties n.a.v. lezingen en presentaties en overige fondsenwerving. Dit kunnen zijn sponsoring, bartering, subsidies, donaties en legaten.

Binnen en buiten de organisatie wordt overleg gevoerd over de wijze waarop de ruimtevaart kan worden gestimuleerd en ondersteund ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, educatie en duurzaamheid.

Een overzicht van activiteiten vindt u onder www.andrekuipersstichting.nl/activiteiten

Donaties zijn van harte welkom. Wij danken u zeer voor uw bijdrage.

André Kuipers Stichting
ABN-AMRO NL89 ABNA 0414 6162 43
KvK Amsterdam 56637535

De André Kuipers Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).