Het WNF staat voor bescherming van biodiversiteit op aarde. Het WNF doet dit door belangrijke leefgebieden wereldwijd te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Speciale aandacht gaat uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (wetlands) en zeeƫn en oceanen. Het is belangrijk de belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten.
www.wnf.nl