SDG staat voor de 17 ‘Sustainable Development Goals’ die door de Verenigde Naties in 2015 zijn vastgesteld. Deze blauwdruk moet leiden tot een betere en duurzamer wereld in 2030. Deze doelen gaan over wereldwijde uitdagingen, van klimaatverandering, aantasting van het milieu tot armoede en ongelijkheid.

De SDG World Tour is een initiatief om de SDG’s onder de aandacht te brengen en te laten zien welke innovatieve projecten er lopen en welke impact deze al hebben – en deze voor het voetlicht te brengen van de hele wereld vanaf een zeilschip dat twee jaar lang, van augustus 2020 tot zomer 2022, over de wereldzeeën zal varen, van de haven in Amsterdam naar het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. Tijdens deze reis zullen alle 17 doelen aan de orde worden gesteld ter inspiratie van jeugdigen, bedrijven, instituties en alle individuen die een rol willen spelen bij het bereiken van deze belangrijke, internationale doelstellingen.

sdgworldtour.com