André Kuipers (1958) is de eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. In totaal bracht de ESA-astronaut 204 dagen in de ruimte door: 11 dagen tijdens missie DELTA in 2004 en 193 dagen tijdens missie PromISSe.

Met de tweede vlucht vestigde André Kuipers een Europees record. Maar belangrijker dan records waren de meer dan vijftig verschillende wetenschappelijke onderzoeken, en de bijdrage van de ruimtemissie aan de Nederlandse samenleving. De toewijding van André Kuipers aan thema's als duurzaamheid en de betrokkenheid die hij genereerde bij de jeugd met het project Ruimteschip Aarde leidde tot een enorm aantal reacties binnen en buiten de Nederlandse samenleving.

Al tijdens zijn vlucht nam André zich voor om zich te gaan inzetten ten dienste van de samenleving, met een bijzondere focus op duurzaamheid, wetenschap, educatie, voorlichting en het ondersteunen van goede doelen.

Al snel na afronding van zijn werkzaamheden in de ruimte, werd een groot beroep op hem gedaan om verslag te doen van zijn vlucht en ervaringen in de ruimte. Ruimhartig heeft hij zich ingezet om te beantwoorden aan de vele verzoeken. Ook nam hij zich voor om de eventuele opbrengsten ter beschikking te stellen aan goede doelen. Als ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds voelt hij grote affectie met duurzaamheidsvraagstukken. Als arts en vader zet hij zich graag in voor enkele goede doelen die zich inspannen voor zieke kinderen: de WE Foundation, de Stichting Hoogvliegers en het Emma Kinderziekenhuis. Ook ondersteunt de stichting incidenteel andere goede doelen.

Teneinde de resultaten van zijn inzet ten goede te laten komen aan goede doelen, nam hij het initiatief tot oprichting van een stichting die invulling kan geven aan zijn betrokkenheid.
Hiertoe werd op 12 december 2012, drie maanden na zijn terugkeer op Nederlandse bodem, een stichting opgericht waarvan André Kuipers het voorzitterschap op zich nam, en Anne Cor Groeneveld de functie van secretaris-penningmeester. De André Kuipers Stichting geniet inmiddels de ANBI-status.

De André Kuipers Stichting beoogt met haar activiteiten een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van onze planeet, de ontwikkeling van de wetenschap en een goede toekomst voor onze jeugd.

Binnen de André Kuipers Stichting is de Space4Kids Club opgericht. Dit fonds heeft een educatieve doelstelling. Goed onderwijs en kennis over de conditie van de aarde zijn van groot belang om beter te kunnen zorgen voor onze planeet. Daarnaast is goed onderwijs ook essentieel voor het individu zelf en de maatschappij waarin hij of zij leeft.

space4kidsclub

Officiële website André Kuipers Stichting - realisatie: Drimwerk