Nieuws 2015

Het jaar 2015 was een drukbezet jaar waarin André niet alleen aandacht gaf aan de organisaties die hij als ambassadeur steunt, maar ook aan een aantal andere goede doelen die hij in het zonnetje wilde zetten. André zet zich met name graag in om de jeugd te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek en hij vraagt aandacht voor de kwetsbaarheid van onze planeet en duurzaamheidsvraagstukken. Een aantal activiteiten genereerde geen financiële opbrengsten voor de stichting, maar met zijn aanwezigheid hoopt André bij te dragen aan het ondersteunen van de doelstellingen van de stichting.

Een greep uit 2015:

SCIENCE SYMPOSIUM

Op 8 januari spreekt André tijdens de 9de editie van het Science Symposium van het Raayland College in Venray een groot aantal enthousiaste ‘'bèta-jongeren' toe over ‘zweven en leven in de ruimte’.

CURE FOR CANCER

Op 12 januari verzorgt André een privé-rondleiding in Space Expo voor de exclusieve sponsoren van Cure for Cancer. Cure for Cancer is een gemeenschappelijk initiatief van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en Duke University Durham (USA) en zet zich in voor beter en meer onderzoek naar prostaat- en nierkanker. www.cureforcancer.nl

THE ARCTIC CIRCLE

Op 28 januari geeft André, samen met poolreiziger Marc Cornelissen, een presentatie in Rotterdam om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering in het noordpoolgebied. Het is hun laatste gezamenlijke optreden. Op 29 april overlijdt Marc Cornelissen tijdens een expeditie in het noordpoolgebied van Canada. Coldfacts.org

marccornelissen in memoriam

Marc Cornelissen

DE MAGIE VAN… ANDRE KUIPERS

Op 31 januari laat mentalist Jan Reinder voor FOX-tv in Space Expo een droom van André in vervulling gaan door M&M’s in de lucht te laten zweven. De vergoeding voor André’s medewerking komt ten goede aan de stichting. https://www.youtube.com/watch?v=jx7uoZE7osM

MISSION X: TRAIN LIKE AN ASTRONAUT!

Op 6 februari doet André in Nemo Science Center in Amsterdam mee aan het wereldwijde educatieve programma Mission X: train als een astronaut!, een programma waarbij astronauten als rolmodel fungeren om kinderen te stimuleren meer te bewegen, gezonder te eten en tegelijkertijd ze meer te leren over ruimtevaart, technologie en wetenschap.
Mission X wordt in meer dan 25 landen wereldwijd uitgevoerd. Scholen kunnen zoveel mogelijk activiteiten uitvoeren en met iedere activiteit punten verdienen. Hoe meer activiteiten worden uitgevoerd, hoe meer punten er verdiend worden, met een winnaar per land als resultaat. De scholen doen verslag van hun ervaringen op de internationale website: http://trainlikeanastronaut.org/nl/home

LERAREN INSPIRATIEDAG SPACE EXPO

Met zijn verhaal over ‘wonen en werken’ in de ruimte inspireert André niet alleen leerlingen. Soms nemen leraren de plaats in van leerlingen. Op 11 februari ontvangt André in Space Expo te Noordwijk een groot aantal docenten om hen te onderwijzen over ruimtevaart en het nut daarvan voor onze maatschappij.

WERELD NATUUR FONDS

Op 26 maart neemt André, ambassadeur van WNF Nederland, deel aan een internationale bijeenkomst van het WWF in Geneve om grote donoren te bedanken voor het steunen van de organisatie en een hart onder de riem te steken als het gaat om het behoud van biodiversiteit op onze planeet. Wwf.org

EARTH HOUR

Elk jaar eind maart is Earth Hour het moment waarop we kunnen laten zien dat we de aarde belangrijk vinden. Door een uur het licht uit te doen, geven miljoenen mensen, bedrijven en gemeentes wereldwijd op hetzelfde tijdstip een signaal af dat ze zich zorgen maken over de toekomst van onze planeet. En vooral over de rol van klimaatverandering als één van de grootste bedreigingen voor onze natuur. Hoe meer deelnemers tijdens Earth Hour, des te krachtiger is het signaal en de bewustwording dat we zuinig moeten zijn op onze aarde.

André doet met panda licht uit van Het Scheepvaartmuseum tijdens Earth Hour 2015

GROTE HOOGVLIEGERSDAG LELYSTAD

Op 4 april is het zo ver: de jaarlijkse Hoogvliegersdag vindt plaats op vliegveld Lelystad. Met hulp van de Stichting Hoogvliegers en een groot aantal vrijwilligers en sponsoren beleven tientallen ernstig zieke kinderen de dag van hun leven. Wie wil er niet voor één dag piloot zijn? In 2015 vlogen er bijna 700 kinderen. www.stichtinghoogvliegers.nl

Hoogvliegers lelystad

Vliegplezier op de Hoogvliegersdag 2015 in Lelystad

ONTSTEKEN BEVRIJDINGSVUUR WAGENINGEN

Op 4 mei komt elk jaar het vrijheidsvuur aan in Wageningen en wordt om middernacht de toorts bij Hotel de Wereld ontstoken. Atletiekverenigingen, lopersgroepen, fietsers etc. verspreiden vervolgens ’s nachts in estafette het vrijheidsvuur over Nederland. In de loop van de ochtend komt het vuur aan bij alle twaalf provinciale Bevrijdingsfestivals. Samen met de 93-jarige veteraan Frank Graham heeft André de eer om ’s middags het officiële startsein te geven door het ontsteken van een grote fakkel naast het podium en het publiek toe te spreken over onze kwetsbare planeet, waar we het hoe dan ook met elkaar moeten zien te ‘rooien’.

Wageningen

Veteraan Frank Graham en André openen het Bevrijdingsfestival in Wageningen.

HIGHLAND RALLY

Op 31 mei reikt André de prijzen uit tijdens de Highland Rally, georganiseerd door de Lions Club Hoogland. Naast het Jeugdsportfonds wordt de André Kuipers Stichting gesteund met € 1.500.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT ISTANBOEL

Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse zaken en op uitnodiging van de Technische Universiteit van Istanbul verzorgt André voor studenten van de Faculty of Aeronautics and Astronautics op 10 juni een gastles van anderhalf uur op de Maslak Campus. De studenten luisteren geboeid en geven blijk van een grote ambitie en interesse.

Universiteit Istanboel

Gastcollege voor de faculteit Aeronautics/Astronautics aan de Technische Universiteit van Istanbul.

OPENING SCHOOL EMMA KINDERZIEKENHUIS

Op 24 juni opent Emma School de deuren. De school heeft twee lokalen. Een lokaal voor primair onderwijs met alles erop en eraan en een lokaal voor voortgezet onderwijs. Onderwijs is natuurlijk voor langdurig zieke kinderen een punt van zorg en een structurele opvang in het ziekenhuis essentieel. Samen met de grootste sponsor, de Vriendenloterij, opent André de school en verzorgt een gastles voor alle leerlingen.
www.steunemma.nl

emma school opening

Opening van de school in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam.

SCIENCE MAKER FAIR

Nederland barst van het talent op het gebied van wetenschap, techniek en maakonderwijs. Daarnaast zijn er vele initiatieven in het hele land om kinderen/jongeren uit te dagen op dit gebied het beste uit zichzelf te halen. Om dit inzichtelijk te maken is ScienceMakers.nl gelanceerd. Jaarlijks worden kinderen en jongeren tussen 10 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van wetenschap en technologie, gehuldigd als ScienceMaker. Op 23 september worden o.m. door André de eerste ScienceMaker Awards uitgereikt om dit talent het podium te bieden dat zij verdienen.

IJSO 2017 JEUGDOLYMPIADE

Op 1 oktober 2015 wordt officieel bekend gemaakt dat Nederland in december 2017 gastheer is voor de 14e International Junior Science Olympiad (IJSO). In 2017 zal deze olympiade waar zo’n vijftigtal landen aan deelnemen, plaatsvinden van zondag 3 tot en met dinsdag 12 december. Om Nederland goed te profileren tijdens deze internationale wedstrijd is als thema gekozen: Water en Duurzaamheid (Water and Sustainability).
De officiële bekendmaking van het IJSO-2017 project gebeurde in de Beurs van Berlage door IJSO-ambassadeur André Kuipers tijdens de bètaconferentie voor het voortgezet onderwijs “Samen werken aan de toekomst voor bètatalent” van het Platform Bèta Techniek. Net als Platform Bèta Techniek beoogt het IJSO-2017 project bèta en techniek op het netvlies van middelbare scholieren te zetten. Ijsonederland.nl

OPEN DAG ESTEC

In het Weekend van de Wetenschap, op 4 oktober, is André met een aantal collega-astronauten gastheer tijdens de open dag van ESTEC in Noordwijk. De open dag is dé kans om rond te kijken in ESA’s testcentrum en echte ruimtevoertuigen van dichtbij te zien.

UITREIKING GOUDEN GRIFFEL

Op 6 oktober valt André de eer te beurt om de Gouden Griffel, de prijs voor het beste kinderboek, uit te reiken aan Bette Westera. De uitreiking het het Kinderboekenbal zijn traditioneel de aftrap van de Kinderboekenweek. Het thema van 2015 is ‘Raar maar waar’. Voor André wederom een goede gelegenheid om in het Nieuwe Luxor theater aan de kinderen te vertellen hoe leuk wetenschap en techniek zijn.

gouden griffel

Uitreiking van de Gouden Griffel aan Bette Westera voor haar poëziebundel ‘Doodgewoon’.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR WEER- EN STERRENKUNDE

Op 17 oktober spreekt André tijdens het jaarlijks landelijk symposium van de KNVWS in Amsterdam Science Park. Thema is 'water' en de directe aanleiding is de spectaculaire Rosetta missie van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA.

BRUGKLAS OP TV

Op 23 oktober speelt André zichzelf tijdens opnames voor de televisiereeks ‘Brugklas’ (Z@pp/NPO 3) op het Zaanlands Lyceum in Zaandam. Doelstelling van het programma is de jeugd duidelijk te maken dat de middelbareschooltijd een zeer belangrijke tijd in je leven is; essentieel voor je verdere ontwikkeling. Aan André het verzoek om de leerlingen te vertellen hoe belangrijk het is om in jezelf te geloven en je dromen te verwezenlijken. De vergoeding voor de opnames komt ten goede aan de stichting.

UITREIKING ANDRE KUIPERS RUIMTEVAARTPRIJS

Op 30 oktober wordt in Noordwijk voor het eerst de André Kuipers Ruimtevaartprijs uitgereikt. Winnaars van de competitie 2015 zijn Wolraad Kempe en Yvar in ’t Veld van de Hogeschool InHolland Delft voor hun project Lightweight Rocket Project Aquilo.
Drieëndertig lucht - en of ruimtevaart gerelateerde opleidingen kunnen met hun studenten jaarlijks meedingen naar de Lucht- en Ruimtevaartprijzen. Het algemene thema waaraan de inzenders moeten voldoen is: “Stimuleren om te Excelleren”. De inzendingen zijn gericht op innovatie in luchtvaart en of ruimtevaart. Dat kan variëren van diepgaand onderzoek tot breed en algemeen toepasbaar. De uitschrijving voor de stimuleringsprijsvraag geschiedt op drie niveaus: mbo, hbo en wo. De keuze van de thema’s, de vraagstelling en de eerste selectie geschiedt in nauw overleg met de onderwijsinstellingen die zich op de drie genoemde niveaus met lucht- en ruimtevaartonderwijs bezighouden. Luchtvaartfonds.nl

Andre kuipers prijs aquilo

De winnaars van de André Kuipers Ruimtevaartprijs met hun ‘Aquilo’.

PIET IS ZIEK

Piet is ziek. Morgen wordt hij geopereerd. In zijn buik zitten nare kriebels. Gelukkig mag Knuf mee. Zijn moeder helpt hem met het inpakken: zijn tandenborstel, tandpasta en een kam... En natuurlijk zijn pyjama. Heeft hij nu alles?
‘Piet is ziek’ is een bijzonder prentenboek van André en mode-illustrator Piet Paris. De karakteristieke, heldere illustraties en ingetogen tekst verbeelden op bijzondere wijze de emotie van een kind dat voor het eerst naar het ziekenhuis gaat.
Op 4 november vindt de boeklancering plaats ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Emma Kinderziekenhuis, in het bijzijn van patiëntjes van het jarige Emma Kinderziekenhuis. André schenkt zijn deel van de opbrengst aan het Emma. Steunemma.nl

piet is ziek

OPENING VERNIEUWD HUYGENS’ HOFWIJCK

Op donderdag 26 november opent André Kuipers het nieuwe entreegebouw van Huygens’ Hofwijck in Voorburg. Met de realisatie van de bezoekersentree is het project ‘Het Nieuwe Hofwijck’ gereed. De beroemde zeventiende-eeuwse buitenplaats van Constantijn en Christiaan Huygens heeft in een paar jaar tijd een complete metamorfose ondergaan. Sinds 2013 is André ambassadeur van de buitenplaats.
www.hofwijck.nl

NAGA RAINMAKER DINNER

Op 3 december vindt een ‘rainmaker dinner’ plaats voor sponsoren van de Naga Foundation/JustDiggIt. André is een van de sprekers die aandacht vraagt voor de kwetsbaarheid van de aarde. Het diner brengt 100.000 euro op voor de organisatie. www.justdiggit.org

WNF ‘ZET DE AARDE OP 1’

Op 16 december is de live tv-show ‘Zet de Aarde op 1’ van het Wereld Natuur Fonds. Deze speciale avond staat geheel in het teken van vijf bedreigde diersoorten: de ijsbeer, de berggorilla, de rivierdolfijn, de zeeschildpad en de neushoorn. Een groot aantal muzikanten heeft speciaal voor deze avond een lied geschreven. André neemt een deel van de presentatie voor zijn rekening. Wnf.nl

Officiële website André Kuipers Stichting - realisatie: Drimwerk